image Burotec

FACTUREER DIGITAAL EN BESPAAR 

Hier kunt u zien wat u ongeveer bespaart in administratieve lasten door gebruik te maken van de elektronische facturatie door KPMG in opdracht van FOD Kanselarij van de Eerste Minister, dienst administratieve vereenvoudiging. 

 Eenmanszaak Kleine onderneming Middelgrote onderneming Grote onderneming 
Gemiddeld aantal verstuurde facturen 76 1.352 5.576 36.385 
Gemiddelde kost per papieren factuur € 4,44 € 4,44 € 4,44 € 4,44 
Gemiddelde totale kost papieren factuur € 337,44 € 6.002,88 € 24.757,44 € 161.549,40 
Gemiddelde kost per e-mail factuur € 2,02 € 2,02 € 2,02 € 2,02 
Gemiddelde totale kost e-mail factuur € 153,52 € 2.731,04 € 11.263,52 € 73.497,70 
Gemiddelde kost e-factuur via digitaal platform € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 
Gemiddelde totale kost e-factuur via digitaal platform € 91,20 € 1622,40 € 6.691,20 € 43.662,00 
Gemiddelde totale potentiële jaarlijkse besparing € 264,24 € 4.380,48 € 18.066,24 € 117.887,40