Privacybeleid 

 

BUROTEC BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen rond ons privacybeleid, kunt u terecht bij kevin@burotec.be

Verwerkingsdoeleinden 

BUROTEC BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor o.a. administratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame. 

Rechtsgronden van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming. Deze toestemming is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Elke persoon heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. 

Overmaken aan derden 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BUROTEC BV verbonden zijn of met enige andere partner van BUROTEC BV. 

BUROTEC BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

Elke persoon heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. 

Bovendien heeft elke persoon het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar derden. 

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt elke persoon gevraagd om een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: kevin@burotec.be

Direct marketing 

Elke persoon heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht 

Elke persoon heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) 
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel  
E-mailadres: commission@privacycommission.be

Gebruik van cookies 

WAT ZIJN COOKIES? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op uw toestel worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doelen hebben: 

Technische cookies: bijvoorbeeld voor taalinstellingen 

Sessiecookies: tijdelijke cookies 

Tracking cookies: cookies die uw gedrag op de website volgen en bijhouden 

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende uw bezoek(en) aan deze website. 

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die deze zelf geplaatst heeft. De server heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. 

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren voor de gebruiker. 

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies: 

Noodzakelijke cookies 

Deze cookies zijn onmisbaar voor deze website. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken. 

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn cookies die het functioneren van deze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker. Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. 

Third party cookies 

Deze website maakt gebruik van verschillende third party cookies van o.a. Google en Facebook: 

Google: (https://www.google.com/policies/privacy/

Facebook: (https://www.facebook.com/policy.php

BEHEER VAN COOKIES 

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u bepaalde functies op de website niet kunt gebruiken. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.